i-DEPOT

image/jpegExcellentMe is als merk geregistreerd bij Benelux, bureau voor Intellectueel Eigendom (nummer 1302429) op naam van Brussaard Company Group BV.


De opleidingen op deze website, de cursusinhoud en de gebruikte terminologieën zijn eveneens gedeponeerd bij het Europees Octrooibureau. Gebruik is alleen voorbehouden aan licentiehouders.

 

Voor het gebruik van definities, lesmethodiek, beeldmateriaal, graphics en kennisvragen is uitdrukkelijke toestemming nodig van Brussaard Company Group in Zeist.