Excellent.me | deelcertificaten

De markt vraagt om gekwalificeerde mensen. Die kwalificaties moeten aantoonbaar zijn. Bijvoorbeeld door opleidingen die worden afgesloten met algemeen erkende en onafhankelijk afgenomen examens. Excellent.Me bereidt u optimaal voor op deze onafhankelijke examens. Dat gebeurt doordat u uw theoretische kennis op elk gewenst moment kunt toetsen. 

  
DEKRA

Het examen voor de opleiding tot International Executive Chauffeur voor directiechauffeurs wordt geëxamineerd door DEKRA, één van de meest toonaangevende expert­organisaties ter wereld. Alle test-inspectie-, audit- en certificatieactiviteiten van het voormalige KEMA Quality zijn een belangrijk onderdeel van de DEKRA Certification Group.

  
Alle keurmerken van DEKRA zijn gericht op veiligheid en professionaliteit. DEKRA certificeert gespecialiseerde beroepen.

 
Een DEKRA persoonscertificaat is bij uitstek een manier waarmee u kunt aantonen dat u over de vereiste competenties beschikt en bent opgeleid volgens de laatste wet- en regelgeving en praktijkinzichten. Als onafhankelijke en deskundige derde houdt DEKRA toezicht op de examens, onder meer door middel van het beheren en onderhouden van het certificatieschema, het afnemen van examens en examen commissievergaderingen en het toetsen op de inhoud van examens. Alle door DEKRA uitgegeven persoonscertificaten zijn conform de wereldwijd erkende norm ISO 17024.

 

Zie ook http://www.dekra-certification.nl/personen-certificering
 

College van Deskundigen

Om toezicht te houden op de kwaliteit van de opleidingen die door DEKRA worden geëxamineerd, is een College van Deskundigen samengesteld. Op deze wijze kijken eindgebruikers en vakspecialisten mee met de inhoud en examineringswijze van de opleiding. De inhoud van de training en wijze van examinering wordt tweejaarlijks getoetst.

 

Via deze link vindt u een PDF uit welke leden het College van Deskundigen momenteel bestaat. 

 

  
CCV D

De divisie CCV van het CBR verzorgt de examens voor professionals in wegvervoer, binnenvaart en logistiek en toetst de theoriekennis van beroeps- en privévliegers. CCV neemt jaarlijks circa 35.000 praktijkexamens en 90.000 theorie-examens af. Daarnaast erkent CCV verschillende wettelijk vereiste opleidingen en certificeert CCV de nascholingscursussen en praktijktoetsen vanuit de Richtlijn vakbekwaamheid voor het behalen van code 95.

 

Zie ook de website van het CBR (CCV)