Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Excellent.Me is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

© 2013, Excellent.Me

Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan Excellent.Me of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Excellent.Me.
 
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dan ook dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.

Privacy
Op bepaalde plaatsen in deze website wordt u verzocht een aantal persoonlijke gegevens te verstrekken. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om. Zij zullen door Excellent.Me niet voor andere doeleinden dan voor de via deze website geboden opleiding worden gebruikt en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.
Toegang tot het afgesloten deel van deze website kan alleen plaatsvinden op aangeven van de in dit project participerende opleidingsbureaus. Uiteraard beschikt het opleidingsbureau dat uw aanmelding verzorgt, wel over uw gegevens.